Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMC, TVC, TKU, NTH, EBA, VTL: Thông tin giao dịch cổ phiếu

NDH - 16/07/2020 16:25:32
Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân đã bán 1,2 triệu cổ phiếu SMC.
  • Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TVC.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân đã bán 1,2 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2,1 triệu đơn vị, tương đương 3,4% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 13/7.

Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua 500.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 17/7 đến 14/8. Trước giao dịch, công ty nắm giữ 10 triệu cổ phiếu, tương đương 24,9% vốn. Ông Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch 2 công ty nói trên.

CTCP Công nghiệp Tungkuang (TKU): Trưởng Ban kiểm soát Hsu Wen Chuan đăng ký bán toàn bộ 501.102 cổ phiếu, tương đương 1,55% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 17/7 đến 14/8.

Từ ngày 12/6 đến 10/7, ông Hsu Wen Chuan không bán cổ phiếu nào trong số 501.102 đơn vị đăng ký.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH): Ngày 13/7, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Xuân đã mua 306.600 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 916.761 cổ phiếu, tương đương 8,5% vốn.

CTCP Điện Bắc Nà (EBA): Từ ngày 6/7 đến 9/7, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc đã mua 1,1 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 3,7 triệu cổ phiếu, tương đương 24,2% vốn. Ông Đỗ Tô Hiệu là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc và cũng là Ủy viên HĐQT Điện Bắc Nà.

CTCP Vang Thăng Long (VTL): Ông Phạm Quang đã bán toàn bộ 331.630 cổ phiếu, tương đương 6,55% vốn. Ngày giao dịch không còn là cổ đông lớn là 10/7.

Ngày 10/7, Chủ tịch HĐQT Phạm Xuân Hà đã bán toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu, tương đương 20,65% vốn.

Tin tức về SMC

Tin tức cùng ngành