Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE - 04/09/2020 14:14:18
SFI: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:


Tài liệu đính kèm
 15315_c-2019-bang-tien.pdf

Tin tức về SFI

Tin tức cùng ngành