Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Đức Long Gia Lai (DLG) lỗ thêm gần 35 tỷ đồng sau soát xét, tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo

DTCK - 04/09/2020 14:24:13
Sở GDCK TP.HCM vừa có quyết định tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Cụ thể, ngày 31/8/2020, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ soát xét bán niên năm 2020 của DLG với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 của cổ đông công ty mẹ là âm 286,05 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/6/2020 là âm 245,36 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 Công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG, đồng thời sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DLG căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét nửa đầu năm 2020 vừa công bố, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 84,58 tỷ đồng, tăng 7,24 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,37% so với trước soát xét; lợi nhuận sau thuế âm 295,65 tỷ đồng, tăng hơn 34,9 tỷ đồng, tương ứng 13,39% so với số lỗ của trước soát xét là 260,74 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm hơn 286 tỷ đồng.

Giải trình về chênh lệch kết quả trước và sau kiểm toán, Đức Long Gia Lai cho biết, doanh thu hoạt động tài chính tăng là do CTCP Năng lượng Tân Thượng và CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai ghi nhận thiếu lãi cho vay trong kỳ nên điều chỉnh tăng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 21,9 tỷ đồng chủ yếu từ dự án đang tạm dừng thi công trong đầu năm 2020 nên lãi vay phát sinh trong kỳ không được vốn hóa mà điều chỉnh sang chi phí lãi vay và các công ty con.

Cùng với đó, thu nhập khác giảm vì Công ty TNHH Mas Noble Investments đánh giá lại chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Đáng chú ý, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gấp đôi lên 14 tỷ do loại trừ khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính Công ty mẹ vào công ty con và khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại các Công ty con tăng trong 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét.

Năm 2020, DLG lên kế hoạch 2.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với năm 2019; lợi nhuận kỳ vọng đạt 80 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm với khoản lỗ hơn 295 tỷ, DLG bỏ khá xa chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Đóng cửa phiên 31/8, cổ phiếu DLG giảm 1,4% xuống mức 1.360 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 3,93 triệu đơn vị.

 

Tin tức về DLG

Tin tức cùng ngành