Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DLG: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG

HOSE - 04/09/2020 14:56:13
DLG: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG

Ngày 31/08/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất và công ty mẹ soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã chứng khoán: DLG). Theo đó, Lợi nhuận sau thuế (LNST) 6 tháng đầu năm 2020 của cổ đông công ty mẹ là -286,05 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại 30/06/2020 là -245,36 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG. SGDCK TP.HCM sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DLG căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Tin tức về DLG

Tin tức cùng ngành