Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư NMVT

HOSE - 04/09/2020 15:03:30
SFI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư NMVT

 CTCP Đầu tư NMVT báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  52312_TCTP-Dau-Tu-NMVT.pdf

Tin tức về SFI

Tin tức cùng ngành