Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTF: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2020 trước và sau soát xét

HOSE - 04/09/2020 16:02:03
TTF: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2020 trước và sau soát xét

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo giải trình  chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2020 trước và sau soát xét như sau:


Tài liệu đính kèm
 111315_CTC-6-thang-2020.pdf

Tin tức về TTF

Tin tức cùng ngành