Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTF: ĐHĐCĐ đã thông qua phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn

HOSE - 04/09/2020 20:42:36
TTF: ĐHĐCĐ đã thông qua phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo ĐHĐCĐ đã thông qua phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn như sau:


Tài liệu đính kèm
  45352_-HAU-QUA-VOI-TTF.pdf

Tin tức về TTF

Tin tức cùng ngành