Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CHPG2018: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 08/09/2020 11:39:04
CHPG2018: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.09 (mã CK: CHPG2018) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  44824_niem-yet-lan-dau.pdf

Tin tức về HPG

Tin tức cùng ngành