Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019

HOSE - 08/09/2020 18:17:58
SMC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 110146_QKD-6-thang-2020.pdf

Tin tức về SMC

Tin tức cùng ngành