Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Trang

HOSE - 08/09/2020 21:26:18
ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 22145_n-Thi-Thuy-Trang.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành