Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

HOSE - 25/09/2020 19:44:11
ITD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

AMERICA LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
  51103_-CDL-America-LLC.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành