Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Saigontel mua bán với 12 công ty “người nhà”, mỗi giao dịch tối đa gần 800 tỷ

BDT - 05/10/2020 15:41:41
Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT, sàn HoSE) vừa có chủ trương việc giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan.

Đối tượng của hợp đồng giao dịch giữa Saigontel và các bên liên quan là mua bán các sản phẩm mà Saigontel đang kinh doanh, bào gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ công nghệ, viễn thông, linh kiện điện tử…

Giao dịch còn có việc mua phần mềm, dịch vụ phần mềm, vay và cho vay vốn.

Giá trị từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Saigontel có tổng tài sản là 2.284 tỷ đồng. Theo đó với chủ trương này, giá trị tối đa một giao dịch với công ty liên quan có thể lên tới 799 tỷ đồng.

Doanh nghiệp liên quan dự kiến Saigontel dự kiến có thể có giao dịch là Công ty cổ phần Bất động sản SaigontelLand  (SGTLand), công ty do Saigontel nắm 65% cổ phần.

Theo đó, SGTLand có thể mua bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông từ Saigontel. SGTLand thuê văn phòng, mua bán các sản phẩm, linhkieenj thực hiện các dụ vụ tư vấn và cho vay, chuyển nhượng cổ phiếu và dịch vụ khác.

Một công ty liên quan khác dự kiến sẽ có giao dịch là Công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Saigontel (SDJ). Đây là công ty do Saigontel nắm giữ 70% vốn.

Dự kiến, SDJ sẽ mua bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông từ Saigontel và Saigontel cho SDJ thuê văn phòng.

Ngoài ra, các công ty liên quan dự kiến giao dich còn có Công ty Đầu tư Kinh Vắc, Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Gòn, Công ty TN Global, Công ty Giải trí Nắng Vàng, Công ty Dệt may Viễn thông Sài Gòn Vi Na… và một số đơn vị liên quan khác. Tổng số tất cả danh sách là 12 công ty.

Trước đó hồi giữa tháng 9/2020, Hội đồng quản trị Saigontel cũng có quyết định việc mượn vốn từ một công ty liên quan khác là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc.

Tin tức về SGT

Tin tức cùng ngành