Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE - 08/10/2020 20:23:16
DXG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
  52731_-so-huu-08102020.pdf

Tin tức về DXG

Tin tức cùng ngành