Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho DXG

HOSE - 15/10/2020 09:25:44
DXG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho DXG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC cho DXG như sau:


Tài liệu đính kèm
 85906_em-toan-nam-2020.pdf

Tin tức về DXG

Tin tức cùng ngành