Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Văn Minh

HOSE - 21/10/2020 11:14:19
SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Văn Minh

Trương Văn Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC như sau:


Tài liệu đính kèm
 51431_-Truong-Van-Minh.pdf

Tin tức về SMC

Tin tức cùng ngành