Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CHPG2020: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 21/10/2020 14:19:58
CHPG2020: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.02 (mã CK: CHPG2020) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  14110_chap-thuan-NY-CW.pdf

Tin tức về HPG

Tin tức cùng ngành