Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMC: Thông báo về việc thay thế nhân sự tham gia vào HĐTV tại Hanwa SMC Hà Nội

HOSE - 21/10/2020 16:19:30
SMC: Thông báo về việc thay thế nhân sự tham gia vào HĐTV tại Hanwa SMC Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo về việc thay thế nhân sự tham gia vào HĐTV tại Hanwa SMC Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
 33142_tai-Hanwa-SMC-HN.pdf

Tin tức về SMC

Tin tức cùng ngành