Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thành Danh

HOSE - 22/10/2020 14:29:18
AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thành Danh

Nguyễn Thành Danh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:


Tài liệu đính kèm
 113642_guyen-Thanh-Danh.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành