Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

HOSE - 22/10/2020 15:52:22
AGG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 33106_g-KQKD-QIII-2020.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành