Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CHPG2023: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 26/10/2020 10:52:35
CHPG2023 Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của CHPG2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/3M/01  (mã CK: CHPG2023) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  93549_chap-thuan-NY-CW.pdf

Tin tức về HPG

Tin tức cùng ngành