Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hourai ConsuIting Ltd

HOSE - 26/10/2020 13:47:46
AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hourai ConsuIting Ltd

Hourai ConsuIting Ltd báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:


Tài liệu đính kèm
  13051_lien-quan-Hourai.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành