Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSL: Link công bố BCTC Hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

HOSE - 30/10/2020 15:44:25
HSL: Link công bố BCTC Hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo link công bố BCTC Hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 25101_loi-nhuan-Q32020.pdf

Tin tức về HSL

Tin tức cùng ngành