Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ

HOSE - 02/11/2020 15:14:44
AGG: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
 14109_20co20phieu20quy.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành