Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE - 06/11/2020 10:53:09
ITD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã CK: ITD) như sau:


Tài liệu đính kèm
 102123_-ct-2019-bang-TM.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành