Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn

HNX - 06/11/2020 14:10:15
Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn

.


Tài liệu đính kèm
  05112020.PhatDat.CBTTML.1ban.pdf

Tin tức về PDR

Tin tức cùng ngành