Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSL: Thông báo về việc chốt DSCĐ chi trả cổ tức năm 2018

HOSE - 10/11/2020 16:01:32
HSL: Thông báo về việc chốt DSCĐ chi trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo về việc chốt DSCĐ chi trả cổ tức năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
 30326_-co-tuc-nam-2018.pdf

Tin tức về HSL

Tin tức cùng ngành