Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

HNX - 19/11/2020 16:57:56
Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

.


Tài liệu đính kèm
  18112020.PhatDat.KQML.1ban.pdf

Tin tức về PDR

Tin tức cùng ngành