Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương

HOSE - 24/11/2020 14:08:01
VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Anh Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:


Tài liệu đính kèm
 54038_NBNguyen-Anh-Duc.pdf

Tin tức về VGC

Tin tức cùng ngành