Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Hiệp

HOSE - 26/11/2020 14:21:40
ITD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 14513_-Nguyen-Van-Hiep.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành