Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn

HNX - 26/11/2020 16:38:27
Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn

.


Tài liệu đính kèm
  30186.25112020.PhatDat.CBTTML.1ban.PDF

Tin tức về PDR

Tin tức cùng ngành