Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE - 07/12/2020 12:53:29
AGG: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
 41034_-co-phieu-thuong.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành