Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSV: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Người đứng đầu Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch - Chi nhánh Công ty

HOSE - 10/12/2020 09:46:55
CSV: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Người đứng đầu Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch - Chi nhánh Công ty

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Người đứng đầu Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch - Chi nhánh Công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 55859_-chat-Nhon-Trach.pdf

Tin tức về CSV

Tin tức cùng ngành