Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSV: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

HOSE - 11/12/2020 09:44:40
CSV: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

AMERICA LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  53804_-CDL-America-LLC.pdf

Tin tức về CSV

Tin tức cùng ngành