Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 11/12/2020 17:00:19
AGG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 42259_eu-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành