Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Xuân Giáp

HOSE - 15/12/2020 15:39:24
HSL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Xuân Giáp

Nguyễn Xuân Giáp thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
 24341_Nguyen-Xuan-Giap.pdf

Tin tức về HSL

Tin tức cùng ngành