Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Kim Hải

HOSE - 23/12/2020 11:03:01
HTN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Kim Hải

Trần Kim Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau:


Tài liệu đính kèm
 113431_NB--Tran-Kim-Hai.pdf

Tin tức về HTN

Tin tức cùng ngành