Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

HOSE - 23/12/2020 15:25:53
HSL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20932_7n20thE1BBA92011.pdf

Tin tức về HSL

Tin tức cùng ngành