Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần ưu đãi hoàn lại

HOSE - 30/12/2020 16:17:25
AGG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần ưu đãi hoàn lại

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần ưu đãi hoàn lại như sau:


Tài liệu đính kèm
 40853_-HDQT-so-38.2020.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành