Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DLG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

HOSE - 31/12/2020 17:39:40
DLG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi như sau:


Tài liệu đính kèm
 43940_eu-Lan-9-Ky-cuoi.pdf

Tin tức về DLG

Tin tức cùng ngành