Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTN: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 03/01/2021 18:25:54
HTN: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 52909_ong-bang-van-ban.pdf

Tin tức về HTN

Tin tức cùng ngành