Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 11/01/2021 17:10:59
HTN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã CK: HTN) như sau:


Tài liệu đính kèm
 21450_ong-bang-van-ban.pdf

Tin tức về HTN

Tin tức cùng ngành