Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

HOSE - 11/01/2021 23:03:45
AGG: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 50424_t-hanh-esop-2020.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành