Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Xuân Giáp

HOSE - 15/01/2021 12:20:48
HSL: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Xuân Giáp

Nguyễn Xuân Giáp báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
 51338_Nguyen-Xuan-Giap.pdf

Tin tức về HSL

Tin tức cùng ngành