Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTN: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH

HOSE - 21/01/2021 18:57:09
HTN: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH

 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH như sau:


Tài liệu đính kèm
 24800_yen-mua-co-phieu.pdf

Tin tức về HTN

Tin tức cùng ngành