Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS

HOSE - 03/02/2021 20:14:38
CSV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS

 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
 45520_-TV-BKS-tu-nhiem.pdf

Tin tức về CSV

Tin tức cùng ngành