Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BRC: Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 19/02/2019 14:03:47
BRC: Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông báo Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190219_20190219--BRC--CBTT-NQ-HDQT-thong-qua-ngay-dkcc-to-chuc-DHDCD-TN-2019.pdf

Tin tức về BRC

Tin tức cùng ngành