Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

T12: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX - 26/03/2019 20:41:37
T12: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu T12 của CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại phòng 207, nhà 12 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tin tức về T12

Tin tức cùng ngành