Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc và chia cổ tức

HOSE - 26/03/2019 21:23:02
TPC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc và chia cổ tức

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc và chia cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190318_20190318--TPC--NQ-HDQT-Ve-Thay-Doi-TGD-Va-Chia-Co-Tuc.pdf

Tin tức về TPC

Tin tức cùng ngành