Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BRC: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 26/03/2019 22:13:20
BRC: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190318_20190318--BRC--Thong-bao-to-chuc-dai-hoi-co-dong-2019.pdf

Tin tức về BRC

Tin tức cùng ngành