Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán 2018

HOSE - 04/04/2019 10:00:41
VPK: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán 2018

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190402_20190402--VPK--Giai-trinh-chenh-lech-LN-truoc-va-sau-kiem-toan-2018.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành